Wat levert 5% verbetering van productiviteit op in jouw familiebedrijf?

5% van een uur is 3 minuten, 5% van een euro is 5 cent en op 20 personeelsleden is 5% één personeelslid. Het is wellicht een abstract begrip, maar wat heeft 5% voor invloed op jouw familiebedrijf?  

Misschien is je doelstelling voor dit jaar wel het realiseren van een winstmarge van 5% en verwacht je dat dit geen probleem wordt. Je gaat namelijk in je bedrijf nog verbeteringen doorvoeren, waardoor je meer rendement verwacht. 

Bij een productiviteitsverbetering nemen het aantal productieve (verkoopbare/te factureren) uren ten opzichte van de aanwezige uren toe. Dit kun je bijvoorbeeld verbeteren door de urenregistratie te optimaliseren als blijkt dat de uren niet goed geregistreerd worden en daardoor te weinig gefactureerd wordt. 

Met een Quick-scan kunnen wij berekenen wat 5% productiviteitsverbetering in jouw familiebedrijf oplevert. Ben je benieuwd? Neem dan met ons contact op!