Simpel werkt het best

Bij het adviseren van familiebedrijven zijn meerdere benaderingen mogelijk. Sommige adviseurs gaan als detectives op zoek naar de oorzaken van de problemen. Zij geloven dat een probleem niet kan worden opgelost zonder dat de historie ervan haarfijn in kaart is gebracht. Daarbij willen ze ook de psychologische motieven van de betrokken familieleden peilen. 

Indien de adviseurs niet psychologisch gevormd zijn, ontaardt dit niet zelden in amateuristische (en dus mogelijk gevaarlijke) vingeroefeningen. Indien de adviseur wel psychologisch geschoold is, wordt de klant vaak geconfronteerd met een boeiende analyse… zonder dat er een oplossing wordt geboden. 

Lijnrecht tegenover deze aanpak staat de oplossingsgerichte adviseur. De Amerikaan Steve de Shazer is de grondlegger van de oplossingsgerichte stroming in de (familiebedrijven)adviespraktijk. In Europa was IFB-medewerker Louis Cauffman een van de pioniers inzake oplossingsgericht werken.  

De doelen bereiken 

Waarin verschilt de oplossingsgerichte methode nu van wat we de probleem-analytische methode kunnen noemen? Daar waar de analytische methode het hoe en het waarom van de problemen analyseert, richt de oplossingsgerichte methode zich op de doelen van de familieleden. Daarbij gaat de adviseur actief op zoek naar de krachtbronnen, die in elk van de familieleden schuilen. Door die krachtbronnen maximaal aan te wenden wordt geprobeerd de doelen optimaal te bereiken. 

Louis Cauffman geeft een interessant voorbeeld uit zijn familiebedrijvenpraktijk: 
Een succesvolle familie-ondernemer heeft het aan de stok met zijn schoonzoon, die zonder veel overleg een nieuw computersysteem heeft gekocht. Nadat de ondernemer zijn woede heeft geventileerd – ook dat moet en mag gebeuren! – vraagt de adviseur wat er in het familiebedrijf wél goed gaat. In plaats van het proces (lees: probleem) van de schoonzoon te analyseren brengt de adviseur in de hele familie een gesprek op gang over de toekomst van het familiebedrijf, over de gezamenlijke doelen dus. Dit werd de start van een geslaagde strategische oefening. 

Betekent dit dat de oplossingsgerichte adviseur fluitend door het leven gaat en problemen negeert? Helemaal niet. Problemen zijn volgens Cauffman “gouden wegwijzers naar mogelijke alternatieven”. Het oplossingsgerichte model is dus geïnteresseerd in achtergronden, oorzaken en andere elementen van het probleem wanneer deze oplossingen kunnen creëren. 

Bent u benieuwd naar oplossingen van vragen en/of problemen die binnen uw familiebedrijf leven? Als adviseurs voor het familiebedrijf helpen wij u graag: “Simpel werkt het best!”