Opvolging in het familiebedrijf: begin er op tijd mee!

Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de economie. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de familiebedrijven een eerste generatiewisseling doorstaat.

Bij familiebedrijven is het een grote uitdaging om de bedrijfsopvolging te regelen. Veel ondernemers denken hier niet (tijdig) over na. Op een gegeven moment zal het bedrijf moeten worden overgedragen. Waarom is het belangrijk om tijdig na te denken over de bedrijfsopvolging?

Zoals ik al eerder noemde, schuiven de familiebedrijven de bedrijfsopvolging voor zich uit en daarmee wordt het juist een lastige kwestie. Uit onderzoek is aangetoond dat het ontbreken van een concreet en doordacht opvolgingsplan een belangrijke reden is voor mislukking van de bedrijfsopvolging. De ondernemers die aandacht geven aan een toekomstige bedrijfsoverdracht zijn beter in staat om hun onderneming over te dragen.

De bedrijfsopvolging begint bij de bewustwording. Voor veel ondernemers voelt nadenken over de bedrijfsopvolging als een eerste stap naar het einde van hun werkzame bestaan. Toch is het van belang om tijdig te weten wat de mogelijkheden qua bedrijfsopvolging zijn.

Daarnaast is ook vaak sprake van verborgen verwachtingspatronen, zowel bij de bedrijfsoverdrager als bij de bedrijfsopvolger. Houdt daarbij in het achterhoofd dat de bedrijfsoverdrager liever zelf de touwtjes in handen houdt binnen het familiebedrijf en je krijgt dan vanzelf dat de cruciale beslissing omtrent de bedrijfsopvolging wordt uitgesteld.

Ondernemers hebben vaak de gedachte dat ze zelf de bedrijfsopvolging kunnen regelen. Echter, overdragen doe je maar 1 keer in je leven, dus ondernemers hebben daar weinig ervaring mee. Bovendien heb je niet alleen te maken met cijfers, maar ook met emoties. Daarom is het slim om er een externe adviseur bij te betrekken.

De bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf is een traject dat om een nauwkeurige begeleiding vraagt. Onze adviseurs kunnen je ter zake met raad en daad bij staan. Neem voor meer informatie over de bedrijfsopvolging contact met ons op en vraag naar wat wij daarin voor jou kunnen betekenen.