Opvolging binnen het familiebedrijf in de praktijk

‘Onze wens is dat ons bedrijf binnen de familie overgaat naar onze zoon en dochter, waarbij overgang naar onze schoondochter en schoonzoon niet aan de orde is.’ De voorgaande zinsnede kan zomaar een opmerking zijn van ouders die door middel van een opvolgingsplan de overgang van hun familiebedrijf aan de volgende generatie willen bewerkstelligen. Uit deze enkele opmerking volgt dat het binnen een familiebedrijf om veel meer gaat dan enkel de cijfers, de producten en de dienstverlening. Wat veelal pas écht telt, zijn de emotionele drijfveren en de bloedbanden. Niet zelden is het familiebedrijf immers een ‘verpersoonlijking’ van de over te dragen ondernemer(s)!

Om te komen tot een concreet opvolgingsplan, worden vaak de bekende aspecten benoemd en ingevuld: hoe wordt de juridische overdracht van het familiebedrijf vorm gegeven, wat zijn de fiscale gevolgen voor de overdrager én de opvolger, hoe wordt de overdracht van de onderneming binnen de familie gefinancierd, en hoe worden de toekomstige winsten verdeeld? De inrichting van een gedegen opvolgingsplan vereist dan ook de nodige deskundige bijstand.

Hoewel de voornoemde aspecten vanzelfsprekend van groot belang zijn, zijn de ‘harde’ zaken als belastingen, juridische structurering, positionering vastgoed en verzekeringen in de praktijk vaak niet de belangrijkste zaken binnen de familie. Opmerkingen in de trant van de openingszin van deze blog, de zogenoemde ‘zachte’ zaken, blijken in de praktijk ineens harde voorwaarden te kunnen zijn voor de opvolging van het familiebedrijf.

Van deze ‘zachte’ aspecten geldt dat er bij de inrichting van een opvolgingsplan met name oog is voor de persoonlijke doelstellingen van de overdrager en de overnemer van het familiebedrijf op de lange termijn, rekening houdend met en recht doende de familiale banden en voorkeuren.

Een opvolgingsplan is dus niet alleen belangrijk om het eigendom en de zeggenschap aan de volgende generatie over te dragen, maar juíst ook om de bedrijfscontinuïteit en de eensgezindheid in de familie te waarborgen. Wij zijn graag bereid om jou met raad en daad terzijde te staan. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem direct contact op