Meer winst voor het Familiebedrijf

In tijden van economische groei neemt de winstgevendheid van veel bedrijven toe. Dit gaat vrij gemakkelijk als de vraag harder groeit dan het beschikbare aanbod. Deze situatie leidt bijna altijd tot prijsstijgingen en hogere marges. Bij veel bedrijven neemt de winstgevendheid automatisch af als het economisch klimaat minder positief wordt. Als je als bedrijf meedeint op de golven van de grote massa, is de kans groot dat je resultaat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde in jouw sector.

Er is echter een kleine groep ondernemers die het altijd aanzienlijk beter doen dan hun soortgenoten.

Weet je hoe dat komt? Hun bedrijf is efficiënt georganiseerd: ze zorgen voor zo min mogelijk verspilling, weten wat hun kostprijs is, weten wat hun belangrijkste kengetallen zijn en denken altijd na hoe het beter kan.

Zou jij ook bij deze groep willen horen en het gemiddelde achter je willen laten?

Zou je ook graag willen werken áán je bedrijf in plaats van ín je bedrijf?

Wij vinden het prachtig om met deze groep familiebedrijven en ondernemers bezig te zijn en met hen te sparren over de groei en ontwikkeling van hun bedrijf. We verstrekken hen de informatie die ze nodig hebben en houden hen scherp.

Wij gaan voor meer winst voor het familiebedrijf!

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website.

Neem direct contact op