Gelijke kansen bij werving en selectie

Iedereen kent het vast wel: even een vacaturetekst opstellen. In de praktijk zien we vaak een summiere tekst, een paar korte steekwoorden, of juist een hele lange tekst die vooral bestaat uit opsommingen. Vaak ligt er nog ergens een oude vacaturetekst, beetje knippen en plakken en klaar.

Eigenlijk een gemiste kans voor familiebedrijven! Het investeren in een goede vacaturetekst, levert uiteindelijk meer op. Dit is niet alleen in geld uit te drukken, maar ook in de beleving van een sollicitant. Een sollicitant is namelijk een ambassadeur van je bedrijf!

Bij de werving en selectieprocedure van nieuwe medewerkers moet je, als werkgever, rekening houden met de steeds veranderende wetgeving. Zo moet je onder andere alle kandidaten gelijk behandelen en hun privacy beschermen. Daarnaast kun je je afvragen: is het proces wel eigentijds, eerlijk en transparant?

Op 11 december 2020 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie. Het doel is om werkgevers bewuster te maken van deze problematiek.

Werkgevers met tien of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd. De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. Als die ontbreekt, kan de inspectie daarvoor een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt, een ‘zwarte lijst’.

Al met al komt er veel kijken bij het opzetten van een wervings- en selectieproces. Wordt er voldoende aandacht besteedt aan dit proces? Eerlijkheidshalve moet ik helaas zeggen dat het mijn ervaring is, dat dit onderdeel voor veel MKB-bedrijven een ondergeschoven kindje is.

Tijd voor een nieuwe aanpak? Hulp nodig bij het vastleggen van de verplichte werkwijze? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag!