Bedrijfsoverdracht binnen het familiebedrijf

Een bedrijfsoverdracht regelen binnen een familiebedrijf is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming. Bij sommige familiebedrijven ligt dat anders. Sommige bedrijven zijn zo georganiseerd dat meerdere familieleden van verschillende leeftijden eigenaar zijn. Het opvolgingsproces is dan geen éénmalige grote gebeurtenis meer, maar een voortdurend proces. Dit vergt een andere structuur en onderlinge afspraken. De belangen liggen immers anders. Want als mijn broer, neef  of wie dan ook uittreedt en een bepaalde vergoeding ontvangt, is er dan voor mij ter zijner tijd een vergelijkbare uittreding mogelijk? Dan wordt het des te meer van belang om situaties ver van te voren te simuleren om te testen of de afspraken die onderling gemaakt worden door de jaren heen stand gehouden kunnen worden.

Tegelijkertijd is het van groot belang om afspraken te maken voor nieuwe toetreders. Mogen dit alleen familieleden zijn of mogen ook personen van buiten de familie toetreden? Tegen welke voorwaarden moet dat dan gebeuren. Dit zijn belangrijke vragen waar vooraf over nagedacht moet worden.

Daarnaast heeft dit ook onderhoud nodig. De omstandigheden wijzigen, de wetgeving veranderd, kortom, een voortdurend proces van volgen en adviseren. Een goed ingericht familiestatuut kan hierbij helpen. Wij zijn u hierbij graag van dienst!

Peter Kooistra AA RAB

adviseur

peter@familiebedrijvigheid.nl 

Neem direct contact op