Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV). In deze mooie opdracht oefenden vader, moeder en zoon een onderneming uit als Vennootschap onder Firma (V.O.F.).

Vader en moeder waren na verloop van jaren zover dat zij graag de onderneming geheel aan hun zoon wilden overdragen om zelf wat rustiger aan te doen. De overdracht moest bij voorkeur zonder belastingheffing plaatsvinden. Tegelijkertijd was het een wens dat vader en moeder de overdracht naar zoon zelf zouden financieren, én dat zij het onroerend goed zelf wilden behouden en dit aan hun zoon wilden verhuren als pensioeninkomsten. In deze situatie paste het uitstekend om de overdracht via een CV-constructie te realiseren.

Vader en moeder zijn de stille vennoten en zoon is de beherend vennoot. Vader en moeder financieren de onderneming, doordat zij het kapitaal in de onderneming laten zitten en krijgen hier een vergoeding voor. Vader en moeder hadden dit kapitaal ook aan de onderneming kunnen onttrekken. Gezien de wens van beide partijen wilde men de onderneming graag op deze wijze financieren. Het onroerend goed vormt voor vader en moeder buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen.

Het mooie aan zo’n constructie is dat bij vererving de Bedrijfsopvolgingsregeling  (BOR) van toepassing is op het onroerend goed. Dit houdt in, dat indien het onroerend goed vererft naar de zoon die het bedrijf voortzet, dit zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Dit bespaart veel erfbelasting. Uiteraard moet het testament van vader en moeder hier wel op aangepast worden.

Zo is met het uitdenken van deze constructie, het goed opstellen van een CV-overeenkomst, het goed informeren van de betrokkenen maar ook van de overige kinderen, de overdracht van de onderneming binnen de familie op een harmonieuze wijze afgerond.

Ook met bedrijfsoverdracht binnen jouw familiebedrijf te maken? Wij zijn ervaren adviseurs voor het familiebedrijf en staan graag voor je klaar!