Bedrijfsopvolging is pas het begin!

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging. Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die genomen moet worden, maar juist ná de bedrijfsopvolging gaat het echt beginnen voor de nieuwe generatie.

Tijdens het bedrijfsopvolgingstraject wordt samen met de ondernemers (overdragend en overnemend) ook nagedacht over of en op welke manier de overdragende ondernemers (ouders bijvoorbeeld) nog actief blijven in de onderneming. Dit kan door middel van een financiering welke ze verstrekken, of door arbeid die ze nog graag willen blijven verrichten. Vooral bij agrarische ondernemers is het overdragen van het bedrijf niet de grootste drempel voor de ouders, maar wel het stoppen met het helpen op de boerderij. Dit wordt na de bedrijfsopvolging vaak wel minder, omdat ze graag willen genieten van hun ‘pensioen’, maar toch kunnen ze moeilijk afscheid nemen van de boerderij.

Voor de opvolgers is dit uiteraard zeer welkom, er valt namelijk geen gat in het uit te voeren werk. De onderneming is gaan groeien toen de kinderen gingen meewerken en wordt gevoerd door ouders en kinderen.  Als de ouders stoppen met meewerken in de onderneming komen deze werkzaamheden bij de kinderen te liggen. Bij de bedrijfsopvolging is het raadzaam om ook na te denken over hoe deze werkzaamheden ingevuld kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het aantrekken van (extra) personeel of het innoveren of automatiseren van de bedrijfsactiviteiten.

Het vinden van geschikt personeel is voor de ene ondernemer moeilijker dan voor de andere. Dit is ook afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is en of de onderneming al personeel in dienst heeft. Bij kleine familiebedrijven zonder vast personeel is de drempel hoger om personeel aan te nemen, dan een familiebedrijf dat al twintig medewerkers of meer in dienst heeft.

De andere keuze is om de onderneming te gaan innoveren of automatiseren. De agrarische onderneming waar ik het hierboven al even over had, heeft voor de tweede optie gekozen. Vorig jaar is er geïnvesteerd in een automatisch inpakstation voor eieren en dit jaar staat de verbouwing van de melkveestal en de aanschaf van twee melkrobots op de planning. Gezamenlijk zorgen deze investeringen ervoor dat de kinderen de onderneming kunnen blijven uitvoeren als straks de ouders helemaal stoppen met werken.

Het opvangen van de werkzaamheden van de overdragende ondernemers is één van de vele aspecten welke van belang zijn bij bedrijfsopvolging. Benieuwd hoe wij een eerste gesprek ter oriëntatie van bedrijfsopvolging oppakken? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem direct contact op