Aandachtspunten bij het familiebedrijf

Onlangs verscheen een bericht van de NOS dat grote familiebedrijven bang zijn voor het verliezen van belastingvoordeel.

Het belastingvoordeel waar de NOS op doelt is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting. Met deze regelingen is het makkelijker om het bedrijf naar een familielid over te dragen. De regelingen voorkomen betalingsproblemen bij de bedrijfsopvolging.

Heeft u weleens nagedacht over de bedrijfsopvolging? Bedrijfsopvolging neemt vaak meerdere jaren in beslag. Een succesvolle bedrijfsopvolging begint met een goede voorbereiding. Een informeel gesprek met de bedrijfsopvolger is vaak al een goed begin van het proces.

Een testament is onmisbaar in het familiebedrijf. Zeker als bedrijfsoverdrager is het aan te bevelen om een testament te hebben dat aansluit op de bedrijfsopvolging. Dit kan vele euro’s besparen aan erf- of schenkbelasting. Overigens luistert de formulering van een testament of notarieel stuk heel nauw. Een onjuiste formulering kan alsnog roet in het eten gooien.

Ook de juiste rechtsvorm is het overdenken waard. Veel familiebedrijven drijven de onderneming in bv-vorm. Voor de kleinere familiebedrijven kan een andere rechtsvorm ook geschikt zijn, zoals de vof of de cv.

Zoals ik eerder al heb genoemd, neemt de bedrijfsopvolging vaak een jaar of meerdere jaren in beslag. Als kantoor kunnen we u begeleiden bij de juridische, fiscaal en financiële kant van opvolging. Nog belangrijker is echter het proces daarvoor. Dit is de ‘softe’ kant van de bedrijfsopvolging. Dit deel bestaat uit het bespreekbaar maken van de bedrijfsvolging. Hoe zien de verschillende familieleden de bedrijfsopvolging en past dit bij het familiebedrijf? Wordt er voldoende rekening gehouden met de diverse belangen wanneer familie, eigendom en bedrijf door elkaar lopen? Wat zijn de knelpunten? Blijft de bedrijfsopvolger nog (deels) betrokken bij het familiebedrijf na de overdracht? Hoe ziet de scheiding tussen zakelijk en privé eruit? Hoe zorgt de bedrijfsopvolger ervoor dat hij niet een van de kinderen benadeelt?

Om dit allemaal inzichtelijk te maken, organiseren wij familiebijeenkomsten met de familieleden. De gezamenlijke uitgangspunten leggen wij vast in een familiestatuut. Dit familiestatuut gebruiken de familieleden als levend document waar je op terug kunt vallen. Het familiestatuut zorgt voor harmonie en continuïteit in het familiebedrijf.

Benieuwd wat wij (nog meer) voor u kunnen betekenen? Kom gerust een kopje koffie drinken met Arjan Pul of Jan Matthijs Evertsen, onze fiscaal adviseurs.